تبلیغات
... دخترک، باران - اذان 2

... دخترک، باران

ببار


پیر می شوم در این غربت 

از بس 

من حرف می زنم 

و آن ها مات و مبهوت نگاهم می کنند 

یا بعضی به نشانه ی تایید سر تکان می دهند 

اما مرا به ظاهر

 و خود را در  واقع ،

 خر می کنند

و یا می فهمند و شب نشده 

از یاد می برند ...


پیر می شوم آخر 

از بس

آن ها حرف می زنند 

و من سکوت می کنم

و جلوی دستی را 

که می خواهم محّــکم بر دهانشان 

یا پس کله شان 

بزنم 

می گیرم !


پیر می شوم از بس 

نمی فهمند

 سکوتم گاه پر از حرف است

و گاه پر از فحش !


پیر می شوم از بس 

خود ِ عزیز ِ نادانم را

قدر نمی دانم 

و غرق می کنم در چاه ظلمت ... 
* منتظر بهارم اما ... جوانی ... شکوفه ... عشق

* صدای اذان میاد ، گذاشتم برای عنوان. چه عنوانی قشنگ تر  و معنوی تر از اذان ؟+ گرفتارم نظرهای قبلی رو حتما ِ حتما جواب می دم بعدا. 

نوشته شده در چهارشنبه 12 بهمن 1390ساعت 15:00 توسط | نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin