تبلیغات
... دخترک، باران - یک شب ِ خلوت ِ دودی ِ عاشقانه

... دخترک، باران

بباردلم سیگار می خواد ...

با فندک ِ مَشتی !

روشنش کنم. 

به آتیشش خیره شم

به رنگاش ، قیافش.

به آتیش ...

هی نگاش کنم ...

بعد سعی کنم بین خودم و زندگی و آتیش یه رابطه ای بسازم ! 

بعدش ممکنه به هیچ نتیجه ای نرسم !

یا یه رابطه ی عکس به دست بیارم.بعد که خوب باهاش چشم تو چشم شدم

و فکرم تا دهستان ِ اطراف قلمرو ِ کوروش بزرگ رفت یا تا کهکشان ِ راهی جز شیری ...

و فندک از زیادی روشن بودنش، رو به اتمام رفت ! خاموشش کنم و 

بذارمش زیر سیگارم و تَق! دوباره روشنش کنم ... 


بعدش پرتش کنم رو میز .

سیگارم یه نگاه کنم و بگم ... تو هم مثه من می سوزی !

با این تفاوت که تو واسه همیشه از بین میری

منم از درون می سوزم و نابود میشم و گله ای نمی کنم 

اما ... می سوزم که بسازم ! که بمانم ! که روحم بزرگ شه. که وجوودم دریا. 

من از درد ِ عشق سوختم 

تو رو نمی دونم !

از درد ِ چی ؟

شاید از سیگار بودنت ! 

آره ! شاید از چیزی جز سیگار نبودنت ... !

سیگار و بردارم از رو لبم 

پک بزنم

هووه 

فوت !!

پاهامو بذارم رو میز.

بعد غــــــرق شم توی آرزوی برگشت به جهنم یا بهشتی به نام ایران !!!

و آرزوهای ِ دیگرم ...

بعد به سال های مونده فکر کنم

به خاطرات شیرین

به کودکی هام.

به عزیزانم.

عزیزترانم.

یه لب خند ِ کج بزنم ( دقیقا مثه الان ) و گوشه ی سمت راست ِ لبم بالا بره.

یاد ِ خاطرات بیفتم ...

اشک بریزم 

اشک بریزم 

اشک ...

دسمال کنارم باشه اما پاکشون نکنم.

پاک کردن اشک هایی که بوی صداقت میده رو دوست ندارم.

با دستمالم که اصـّلا !

باید رو صورتم بریزه ...

خیس  شم .

بعد که چشمام پر ِ اشک شد.

با دست اشکامو پرت کنم بریزه این ور اون ور.

همینجوری پک بزنم.

برم روی تختم.

زیر ِ لحاف ِ شاید پتو مانندم.

سیگار و بزنم به دیوار و خاموشش کنم.

و پرتش کنم آنطرف تر .

غرق شم در خاطره های نیامده !!! 

ولی چشیده شده !!!


یه لبخند بزنم . 

هر دو گوشه ی لبم بالا بره.

چشمامو ببندم.

خودم رو جمع کنم.

فکر کنم ...

خدا رو بوس کنم. 

بگم مرســـــــــــــی. 

مرســــــــی.

مرســـــــــــی خــدا.

عاشقتم

عاشقتم

عاشقتم

عاشق ِ تم ...

عاشق ِ... تم

عاشق ...

عاشقم.

...


و درحال ِ زمزمه کردن خوابم ببره !

نوشته شده در پنجشنبه 4 اسفند 1390ساعت 18:21 توسط | نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin